Elzenweg 27
3421 TT Oudewater

Opbouw

De opbouw van een paardenbak

Wij adviseren om de werkzaamheden alleen op een droge ondergrond en bij droge weersomstandigheden uit te voeren. Met een graafbak wordt om de drie meter een drainagesleuf gegraven waarin een drainagebuis van 80 mm doorsnede wordt aangebracht. De sleuven worden gevuld en verdicht met drainagezand. Over de gehele oppervlakte komt vervolgens 5 cm zand waarop in sommige gevallen (afhankelijk van de bodemsamenstelling) een goed waterdoorlatend doek wordt aangebracht. De bovenlaag bestaat uit 15 cm zand en ca. 10 cm Megatop. Hiervan wordt 5 cm Megatop gefreesd door de bovenste 10 cm zand,waardoor de periode voor het gaan ”zitten” van de bodem aanzienlijk verkort wordt. Daarna wordt er nog eens 5 cm Megatop over de gehele bodem gevlakt die door het rijden in de bak in de juiste verhouding met de zand/Megatop laag wordt vermengd. 

Wij adviseren onze klanten altijd veel aandacht te besteden aan een goede drainage, omdat daarmee veel problemen kunnen worden voorkomen. De Megatop laag zorgt ervoor dat er bijna het hele jaar door buiten gereden kan worden. Goed onderhoud, mest uitscheppen, regelmatig slepen en geen loslopende paarden in de bak bevorderen de levensduur.

Het loslopen van paarden is op zich geen probleem, maar zorg er dan voor dat de bak goed vlak blijft en dat de paarden niet gaan graven in de manegebodem.

Bovenstaande betreft een algemeen aanlegadvies van dit advies kan locatiespecifiek worden afgeweken.